=

chuỗi theo dõi sbn

Modum (MOD) là một dự án dựa trên blockchain khá thú vị đang xây dựng phần mềm theo dõi chuỗi cung ứng thế hệ tiếp theo. Công ty đã hoạt động được hơn 2 năm và đã phát triển một số công nghệ khá ấn tượng kết hợp giữa blockchain và IoT để tự động hóa việc theo ...

Tìm hiểu thêm

Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử (Sổ Mẹ và Bé) là phiên bản số hóa, phát triển từ Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em theo Quyết định …

Tìm hiểu thêm

Trong chuỗi cung ứng, thiết bị IoT là cách hiệu quả để theo dõi và xác thực các sản phẩm và lô hàng bằng cách sử dụng GPS và các công nghệ khác. IoT cũng có thể giám sát các điều kiện bảo quản của sản phẩm để tăng cường quản lý chất lượng trong toàn bộ chuỗi ...

Tìm hiểu thêm

Theo dõi tài sản, nắm giữ và tiền gửi của bạn trên nhiều chuỗi Bằng cách kết nối ví Web3 của bạn với DeBank, bạn sẽ có thể xem các khoản nắm giữ của mình trên các blockchain được hỗ trợ khác nhau – hiện DeBank hỗ …

Tìm hiểu thêm

Sơ đồ chuỗi: Thủ tục và mục đích của sơ đồ chuỗi! Sơ đồ chuỗi là một trong những kỹ thuật hữu ích và đơn giản nhất của nghiên cứu phương pháp. Nó có thể được định nghĩa là một mô hình tỷ lệ mà trên đó một luồng được sử dụng để theo dõi đường đi hoặc chuyển động của con người và ...

Tìm hiểu thêm

Thiết lập hệ thống theo dõi CCP. Các biện pháp kiểm soát được đề cập ở bước 6 nhằm kiểm soát các mối nguy hoặc mối nguy tại CCP. Quá trình theo dõi sẽ xác định xem biện pháp kiểm soát đã được …

Tìm hiểu thêm

Thông thường, hệ thống cung ứng nhanh sẽ luôn duy trì việc theo dõi nhu cầu của thị trường là gì trước khi kết thúc quá trình sản xuất. Dự báo ngắn hạn giúp các công ty phản ứng nhanh, tuy nhiên yếu tố …

Tìm hiểu thêm

Trong phân phối và hậu cần của nhiều loại sản phẩm, theo dõi và truy tìm, liên quan đến quá trình xác định vị trí hiện tại và quá khứ (và thông tin khác) của một mặt hàng hoặc tài sản duy nhất. Khái niệm này có thể được hỗ trợ bằng cách tính toán và báo cáo vị trí của phương tiện và container với tài sản quan tâm, ví dụ, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu thời gian thực. Cách tiếp cận này để lại nhiệm vụ soạn thảo mô tả mạch lạc về các báo cáo trạng thái tiếp theo.

Tìm hiểu thêm

10 Ký tự và chuỗi. 10. Ký tự và chuỗi. Chương này trình bày việc sử dụng package stringr để đánh giá và xử lý các giá trị ký tự ("chuỗi"). Các hàm kết hợp, thiết lập thứ tự, phân tách, sắp xếp - str_c (), str_glue (), str_order (), str_split () …

Tìm hiểu thêm

Chuỗi thời gian. Chuỗi thời gian (time series) là một chuỗi các điểm dữ liệu xảy ra theo thứ tự liên tiếp trong một khoảng thời gian. Một chuỗi thời gian sẽ theo dõi chuyển động của các điểm dữ liệu đã chọn (chẳng hạn …

Tìm hiểu thêm

Modum (MOD) là một dự án dựa trên blockchain khá thú vị đang xây dựng phần mềm theo dõi chuỗi cung ứng thế hệ tiếp theo. Công ty đã hoạt động được hơn 2 năm và đã phát triển một số công …

Tìm hiểu thêm

Thiết lập hệ thống theo dõi CCP. Các biện pháp kiểm soát được đề cập ở bước 6 nhằm kiểm soát các mối nguy hoặc mối nguy tại CCP. Quá trình theo dõi sẽ xác định xem biện pháp kiểm soát đã được thực hiện hay chưa và có đảm bảo không vi phạm giới hạn tới hạn ...

Tìm hiểu thêm

Top 5 phần mềm quản lý kho hàng miễn phí. Đừng qua 5 phần mềm quản lý kho hoàn toàn miễn phí, dành riêng cho doanh nghiệp và chủ cửa hàng kinh doanh: 1. Adaline. Adaline trang bị đầy đủ các tính năng quản trị kho hàng, như nhập và theo dõi hoạt động xuất nhập kho, tìm kiếm và ...

Tìm hiểu thêm

Sử dụng mẫu báo cáo bán hàng bằng excel là một trong những phương pháp được các doanh nghiệp dùng để kiểm soát tình hình kinh doanh, bởi tính dễ tùy chỉnh và dễ theo dõi. Tuy nhiên thời gian gần đây, các nhà …

Tìm hiểu thêm

Cuốn sách được thiết kế thành 7 chương theo ba khối kiến thức chính: (1) nhận thức tổng quát về quản trị chuỗi cung ứng và quá trình phát triển của quản trị chuỗi cung ứng; (2) định hình chiến lược và kế hoạch tổng thể về quản trị chuỗi, và (3) thực hành các ...

Tìm hiểu thêm

ĐỀ: viết ctrinh C để nối hai chuỗi bằng cách sử dụng các con trỏ. gợi ý : -khai báo 3 biến chuỗi -khai báo 3 con trỏ kiểu kí tự -nhập các giá trị của 2 chuỗi -tạo 3 con trỏ để trỏ đến 3 biến chuỗi. Chuỗi thứ 3 hiện tại không có bất kì giá trị gì. -lặp qua chuỗi thứ nhất và sao chép nội dung vào ...

Tìm hiểu thêm

RFID cải thiện năng suất trong logistics và chuỗi cung ứng. RFID loại bỏ những lãng phí về thời gian định vị hàng hóa bằng cách sử dụng tần số vô tuyến để giúp xác định và theo dõi vị trí của sản phẩm. Hơn nữa, việc giảm thời gian định vị hàng hóa giúp giảm chi ...

Tìm hiểu thêm

Chuỗi chả theo thể loại gì: Một chuỗi cũng có thể là tổ hợp của nhiều loại kể trên. Tính ổn định của chuỗi. Đơn giản hiểu là một chuỗi lặp đi lặp lại theo một chu kỳ, giá trị không tăng theo thời gian. Dự đoán chuỗi có tính ổn định rất dễ do có các đặc ...

Tìm hiểu thêm

Lấy key của giá trị lớn nhất trong mảng liên hợp. Tìm giá trị trong một mảng liên hợp. Sắp xếp mảng liên hợp theo giá trị. Xóa bản sao giá trị trong mảng. Kiểm tra xem các giá trị …

Tìm hiểu thêm

Theo dõi các nhà sản xuất, nhà máy, nhà cung cấp xích từ Trung Quốc, nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ bạn.Chúng tôi chân thành chào đón …

Tìm hiểu thêm

Dữ liệu chuỗi thời gian được thu thập, lưu trữ, trực quan hóa và phân tích cho các mục đích khác nhau trên các lĩnh vực khác nhau: 1. Trong khai phá dữ liệu, nhận dạng mẫu và học máy, phân tích chuỗi thời gian được …

Tìm hiểu thêm

Ngoài việc theo dõi cụ thể hoạt động công việc, nhà quản lý và đội ngũ nhân sự cũng cần ghi lại thời gian của phòng ban đó thực hiện trong dự án. Biểu mẫu excel quản lý thời gian theo tuần sẽ cung cấp cho người dùng sự thuận tiện để thực hiện việc quản lý thời ...

Tìm hiểu thêm

Sử dụng dấu "=" để so sánh các chuỗi, sự khác biệt giữa cách này với hàm StrComp: Dấu bằng chỉ trả về true hoặc false. Bạn không thể chỉ định tham số Compare bằng dấu "=" – tham số này sử dụng cài đặt "Option …

Tìm hiểu thêm

Bảng hướng dẫn nhanh về các hàm xử lý chuỗi – String. Giới thiệu hàm String VBA. Lưu ý quan trọng. Chuỗi gốc không được thay đổi. Cách sử dụng tham số so sánh (Compare) Nối các chuỗi sử dụng String VBA. …

Tìm hiểu thêm

Sử dụng dấu "=" để so sánh các chuỗi, sự khác biệt giữa cách này với hàm StrComp: Dấu bằng chỉ trả về true hoặc false. Bạn không thể chỉ định tham số Compare bằng dấu "=" – tham số này sử dụng cài đặt "Option Compare". Ví dụ: 14- hướng dẫn cơ bản về hàm ...

Tìm hiểu thêm

Biến đổi Fourier hay chuyển hóa Fourier, được đặt tên theo nhà toán học người Pháp Joseph Fourier, là phép biến đổi một hàm số hoặc một tín hiệu theo miền thời gian sang miền tần số. Chẳng hạn như một bản nhạc có thể được phân tích dựa trên tần số của nó.

Tìm hiểu thêm

Bảng theo dõi sẽ thường được tạo trên excel để dễ tính toán và update, cùng tìm hiểu thêm 1 số ít mẫu bảng theo dõi tiến độ sản xuất ngay sau đây. 2.1.1. Một số nhu yếu. …

Tìm hiểu thêm

Các bác nào giải dùm em bài toán tìm chuỗi đối xứng dài nhất trong một chuỗi đã cho bằng cách bỏ đi các ký tự thừa. ví dụ : chuỗi nhập vào là : ABCBACBAKHAA thì ta có chuỗi đối xứng dài nhất có đội dài là 5 là : ABCCBA. Cám ơn nhìu !!!

Tìm hiểu thêm

Thông thường, hệ thống cung ứng nhanh sẽ luôn duy trì việc theo dõi nhu cầu của thị trường là gì trước khi kết thúc quá trình sản xuất. Dự báo ngắn hạn giúp các công ty phản ứng nhanh, tuy nhiên yếu tố then chốt của chuỗi cung ứng agile là họ đáp ứng nhu cầu khi nó ...

Tìm hiểu thêm

Cải tiến quy trình, nâng cao năng lực của logistics nằm trong quá trình nâng cao hiệu quả và chất lượng trong quản trị chuỗi cung ứng và Blockchain, theo như phân tích những tiềm năng ứng dụng ở trên, chính là chìa khóa đem lại thành công, nâng cao hiệu quả hoạt động cho ...

Tìm hiểu thêm