=

quá trình tổng hợp tế bào

CHUYỂN HÓA TRIGLYCERID, PHOSPHOLIPID VÀ CÁC LIPID KHÁC 48. Sinh tổng hợp triglycerid xảy ra mạnh mẽ ở gan và mô mỡ Sinh tổng hợp phospholipid xảy ra chủ yếu ở gan rồi vận chuyển đến các mô khác, tham gia cấu tạo màng tế bào hoặc thoái hóa cho năng lƣợng 49. Act CoA: tổng ...

Tìm hiểu thêm

Trong quá trình nhân đôi ADN ở tế bào các nucleotit tự do A, T, G, X sẽ tổng hợp mạch mới và các ribonucleotit A, U, G, X sẽ tổng hợp đoạn mồi. Các nguyên liệu này sẽ thực hiện theo nguyên tắc bổ sung giữa các …

Tìm hiểu thêm

Là sự hình thành hợp chất phức tạp từ các chất đơn giản và tiêu tốn năng lượng. Quá trình tổng hợp giúp xây dựng tế bào và cơ thể. Tổng hợp các chất chính là quá trình tích …

Tìm hiểu thêm

B. Prôtêin tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng. C. Prôtêin là thành phần cấu trúc của tế bào, trên cơ sở đó tính trạng được biểu hiện. D. Prôtêin đóng vai trò xúc tác cho mọi quá trình sinh lí của tế bào và cơ ...

Tìm hiểu thêm

Tổng hợp (đồng hóa) và phân giải (dị hóa) là hai quá trình ngược chiều nhau. Tổng hợp (đồng hóa) và phân giải (dị hóa) là hai quá trình ngược chiều nhau, nhưng thống nhất trong hoạt động sống của tế bào. Đồng hóa tổng hợp các chất cung cấp nguyên liệu cho dị hóa ...

Tìm hiểu thêm

- Chức năng vận động tế bào và cơ thể - Chức năng dự trữ năng lượng. 3. Quá trình sinh tổng hợp Prôtêin/chuỗi axit amin/chuỗi pôlipeptit (quá trình dịch mã) …

Tìm hiểu thêm

Cấu trúc, quá trình tổng hợp ARN. - ARN (axit ribônuclêic) là một đại phân tử hữu cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố C, H, O, N, P. - ARN là phân tử có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân của ARN là các Nuclêôtit thuộc các …

Tìm hiểu thêm

Trả lời (1) ARN và riboxom được tổng hợp ở nhân con. Đáp án B. bởi Hoai Hoai 23/01/2021. Like (0) Báo cáo sai phạm. Cách tích điểm HP. Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời . Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội! Lưu ý: …

Tìm hiểu thêm

- Vai trò: Quá trình phân giải giúp hình thành nguyên liệu và năng lượng cung cấp cho quá trình tổng hợp và các hoạt động của tế bào. 1. Phân giải các hợp chất carbohydrate - Cơ chế: + Quá trình phân giải các hợp chất carbohydrate xảy …

Tìm hiểu thêm

Trả lời: - Khái niệm tổng hợp các chất trong tế bào: Tổng hợp các chất trong tế bào là quá trình chuyển hoá những chất đơn giản thành những chất phức tạp diễn ra trong tế bào với sự xúc tác của enzyme. - Ý nghĩa của quá trình tổng hợp đối với sinh vật ...

Tìm hiểu thêm

I. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch pôlinuclêôtit luôn được kéo dài theo chiều 5'→3'. II. Các gen trong một tế bào có số lần nhân đôi bằng nhau. III. Trong operon Lac, các gen Z, Y, A có số lần phiên mã bằng nhau. IV. Ở sinh vật nhân sơ, quá trình phiên mã và quá trình dịch mã ...

Tìm hiểu thêm

– Tổng hợp các chất trong tế bào là sự hình các hợp chất phức tạp từ các chất đơn giản và tiêu tốn năng lượng. Trong tế bào và cơ thể sống, quá trình tổng hợp …

Tìm hiểu thêm

Tổng hợp các chất trong tế bào là quá trình chuyển hóa những chất đơn giản thành những chất phức tạp trong tế bào với sự xúc tác của enzyme. Tổng hợp có thể chia …

Tìm hiểu thêm

Enzym telomerase, nếu được hoạt hoá trong tế bào khối u, hỗ trợ quá trình tổng hợp telomere mới và cho phép tăng sinh liên tục các tế bào bệnh ung thư. Bất thường di truyền trong các gen chịu trách nhiệm tái tạo telomere dẫn …

Tìm hiểu thêm

Quá trình tổng hợp các chất trong tế bào là. A. quá trình hình thành các chất đơn giản từ các chất hữu cơ phức tạp dưới sự xúc tác của enzyme. B. quá …

Tìm hiểu thêm

Tổng hợp và phân giải là 2 quá trình ngược chiều nhau, nhưng thống nhất trong hoạt động sống của tế bào. Con người đã sử dụng mặt có lợi và hạn chế mặt có hại của quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật → phục vụ …

Tìm hiểu thêm

Tế bào cạnh tiểu cầu thận sản xuất ra erythropoietin và tăng nồng độ androgen để xử lý tình trạng thiếu oxy. Trong quá trình sản xuất hồng cầu ngoài EPO ra còn cần sự cung cấp của các chất khác như sắt, vitamin B12 và folate để tham gia …

Tìm hiểu thêm

I. Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng trong tế bào: Tổng hợp các chất trong tế bào là quá trình chuyển hóa những chất đơn giản thành những chất phức tạp trong tế bào với sự xúc tác của enzyme. Tổng hợp có thể chia thành 2 …

Tìm hiểu thêm

Sinh tổng hợp protein là quá trình tế bào tổng hợp những phân tử protein đặc trưng và cần thiết cho hoạt động sống của mình. Quá trình phiên mã là quá trình tổng hợp những phân tử RNA thông tin dựa trên trình tự khuôn của DNA.

Tìm hiểu thêm

Ở tế bào thực vật, quá trình này diễn ra ở thylakoid trong lục lạp. Pha sáng thực chất là quá trình phosphoryl hóa (để tổng hợp ATP, adenosine triphosphate) và quá trình tổng hợp nên NADPH nhằm cung cấp năng lượng cho pha tối quá trình quang hợp.

Tìm hiểu thêm

- Tổng hợp các chất trong tế bào là sự hình thành hợp chất phức tạp từ các chất đơn giản và tiêu tốn năng lượng. Trong tế bào và cơ thể sống, quá trình tổng hợp giúp tạo ra các hợp chất phức tạp xây dựng nên tế bào và cơ thể sống, đồng thời cung cấp cho các ...

Tìm hiểu thêm

Quá trình tổng hợp các chất trong tế bào có thể chia thành 2 giai đoạn là: Giai đoạn 1: Tổng hợp các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ. Giai đoạn 2: Tổng hợp các chất hữu cơ đặc trưng từ các chất hữu cơ đơn giản.

Tìm hiểu thêm

I/ Khái niệm hô hấp tế bào. 1/ Khái niệm. - Hô hấp tế bào là một quá trình chuyển hóa năng lượng quan trọng của tế bào sống. - Các phân tử hữu cơ bị phân giải CO 2 và H2O + ATP. - Phương trình tổng quát của quá …

Tìm hiểu thêm

Trong tế bào và cơ thể sống, quá trình tổng hợp giúp tạo ra các hợp chất phức tạp xây dựng nên tế bào và cơ thể, đồng thời cung cấp cho các hoạt động sống khác. Những đại phân tử sinh học trong tế bào là các polymer (protein, các acid nucleic) được tổng hợp từ các ...

Tìm hiểu thêm

Giai đoạn thứ hai của quá trình tổng hợp protein trong tế bào nhân thực được gọi là quá trình dịch mã. Điều này diễn ra trong tế bào chất của tế bào. Trong giai đoạn này, thông tin di truyền được chuyển từ RNA sang protein. Liên kết peptit giữa các axit amin được hình ...

Tìm hiểu thêm

Quang khử: Hoá tổng hợp + Không dùng H2O làm nguồn cung cấp H + và electron mà dùng HS, S, H, và một số chất hữu cơ khác.+ Quá trình quang hợp kiểu này không giải phóng ra 0 2.+ Chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học mà không cần đến nước.: Các vi khuẩn hoá tổng hợp tiết ra enzyme xúc tác cho các phản ...

Tìm hiểu thêm

Lớp 10. Giải Sinh học 10 cánh diều. Giải bài 11: Tổng hợp và phân giải các chất trong tế bào - Sách sinh học 10 cánh diều. Phần đáp án chuẩn, hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập có trong chương trình học của sách giáo khoa. …

Tìm hiểu thêm

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là gì? Hô hấp tế bào sử dụng đường glucose là chủ yếu, để thực hiện các phản ứng oxy hóa khử để tạo thành các hợp chất đơn giản và giải phóng năng lượng dưới dạng …

Tìm hiểu thêm

Lý thuyết Sinh học lớp 10 bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân được VnDoc sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án đi kèm nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 10. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Tìm hiểu thêm

Hô hấp tế bào là một tập hợp các phản ứng và quá trình trao đổi chất diễn ra trong các tế bào của sinh vật để chuyển đổi năng lượng hóa học có trong chất dinh dưỡng thành adenosine triphosphate (ATP), và sau đó giải phóng các chất thải. Các phản ứng liên quan đến hô hấp là các phản ứng dị hóa, phá vỡ các phân tử lớn thành các phân tử nhỏ hơn, giải phóng năng lượng trong quá trìn…

Tìm hiểu thêm