=

Đồ thị làm cát M

Cho hàm số y = x 4-2 m x 2-2 m 2 + m 4 có đồ thị (C). Biết đồ thị (C )có ba điểm cực trị A, B, C và ABDC là hình thoi, trong đó D(0;-3), A thuộc trục tung. Biết đồ thị (C )có ba điểm cực trị A, B, C và ABDC là hình thoi, trong đó D(0;-3), A thuộc trục tung.

Tìm hiểu thêm

Cách làm dạng toán Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng một giá trị cho trước + (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B có tọa độ A(x 1 ; y 1 ) và B(x 2 ; y 2 ) với x 1 và x 2 là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm ...

Tìm hiểu thêm

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu như hình dưới cần chèn 2 biểu đồ trên cùng 1 đồ thị: Bước 1: Bạn chọn (bôi đen) vùng dữ liệu -> sau đó vào Insert -> chọn Column -> tiếp đến bạn chọn 2-D Column như hình ảnh dưới. Bước 2: Sau khi đồ thị hiện ra bạn làm tiếp như ...

Tìm hiểu thêm

I. Các dạng bài tập tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt thường gặp. 1. Điều kiện để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt. + Đường thẳng (d): y = mx + n và parabol (P): y = ax2 (a khác 0) có phương trình hoành độ giao điểm là: ax2 = mx + n⇔ ax2 - …

Tìm hiểu thêm

Nhập Môn Đồ Thị 21 minute read Bài 10: Nhập môn đồ thị. Trong bài này và loạt bài tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với đồ thị, cách biểu diễn và duyệt đồ thị. Trong các bài tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu một số bài toán khác …

Tìm hiểu thêm

Một đồ thị vô hướng với 6 đỉnh (nút) và 7 cạnh. Trong toán học và tin học, đồ thị là đối tượng nghiên cứu cơ bản của lý thuyết đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là một …

Tìm hiểu thêm

Ví dụ 1: Cho hàm số y = x4 - (3m + 2)x2 + 3m (m là tham số) có đồ thị (Cm). Tìm m để đường thẳng d:y=-1 cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm phân biệt đều có hoành độ nhỏ hơn 2. Hướng dẫn: Phương trình hoành độ giao điểm của (Cm) và đường thẳng d x4 - (3m + 2)x2 + 3m = -1 ⇔ x4 - (3m + …

Tìm hiểu thêm

Bài tập ví dụ về bài toán Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB thỏa mãn điều kiện cho trước. Cho đường thẳng (d): y = mx + 1 và parabol (P): . Tim m để (d) cắt (P) tại hai …

Tìm hiểu thêm

Đại số. Vẽ Đồ Thị y=x. y = x y = x. Sử dụng dạng biết hệ số góc và tung độ gốc để tìm hệ số góc và tung độ gốc. Nhấp để xem thêm các bước... Hệ số góc: 1 1. tung độ gốc: (0,0) ( 0, 0) Bất kỳ đường thẳng nào cũng có thể vẽ đồ thị bằng hai điểm. Chọn ...

Tìm hiểu thêm

Bước 2: Để phương trình có ba nghiệm phân biệt, tức đồ thị hàm số y = f (x) cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt, điều kiện là đồ thị hàm số y = f (x) có CĐ, CT và . – Trong cách giải tự luận 2, chúng ta thực hiện theo các bước: Bước 1: Lập bảng biến thiên của hàm ...

Tìm hiểu thêm

Một đồ thị vô hướng với 6 đỉnh (nút) và 7 cạnh. Trong toán học và tin học, đồ thị là đối tượng nghiên cứu cơ bản của lý thuyết đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là một tập các đối tượng gọi là đỉnh nối với nhau bởi các cạnh. Thông thường ...

Tìm hiểu thêm

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x 3 - 3mx 2 + 6mx - 8 cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng. A. m = 1 B. m = …

Tìm hiểu thêm

Đường thẳng y = x - 1 cắt đồ thị hàm số y = 2x - 1 x + 1 tại các điểm có tọa độ là. Cho hàm số y = 3x - 4x3 có đồ thị (C). Từ điểm M (1;3) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C) ? Cho hàm số (C): y = x3 + …

Tìm hiểu thêm

Tìm để (Cm) cắt đường thẳng d: tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số nhân. Cho hàm số và đường thẳng . Đường thẳng cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho độ dài AB ngắn nhất thì giá trị của m là: Cho hàm số y = . Biết đường thẳng d: y = x + m ...

Tìm hiểu thêm

Bài 1 : Cho hàm số y (m + 5)x+ 2m – 10 Với giá trị nào của m thì y là hàm số bậc nhấtVới giá trị nào của m thì hàm số đồng biến.Tìm m để đồ thị hàm số điqua điểm A(2; 3)Tìm m để đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 9.Tìm m để đồ thị đi qua điểm 10 trên trục hoành .Tìm m để đồ thị ...

Tìm hiểu thêm

Đồ thị nhận được được hiển thi trên cửa sổ figure. Chúng ta cũng có thể vẽ nhiều đồ thị bằng cách thêm. z=cos (x); plot (x,y,x,z); Nếu thay đổi trật tự các đối số đồ thị sẽ xoay một góc 90. plot (y,x,z,x);**. MATLAB mặc định đường vẽ là đường liền, không đánh ...

Tìm hiểu thêm

Hình ảnh minh họa tài liệu: Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn một số dạng Toán Tìm m để hai đường thẳng song song, cắt nhau, …

Tìm hiểu thêm

Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. dayhoctoan .vn,Đăng ngày: Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé . Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt ...

Tìm hiểu thêm

Đồ thị không phẳng Định lý: Đồ thị, không phải là đồ thị phẳng. Chứng minh: Giả sử, là đồ thị phẳng. Khi đó ta có một đồ thị phẳng với 6 đỉnh (n=6) và 9 cạnh (p=9), nên theo hệ thức Euler đồ thị có số miền là d = p-n+2 = 5.

Tìm hiểu thêm

Ví dụ 1: Cho hàm số y = x 4 - (3m + 2)x 2 + 3m (m là tham số) có đồ thị (C m). Tìm m để đường thẳng d:y=-1 cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm phân biệt đều có hoành độ nhỏ hơn 2. Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm của (C m) và đường thẳng d

Tìm hiểu thêm

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) với m = 1. b. Tìm m để đường thẳng d: y = x + 2 cắt đồ thị hàm số (1) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng (sqrt{21}) (O là gốc tọa độ) ... Đồ thị nhận điểm I(1; 2) làm tâm đối xứng. b.

Tìm hiểu thêm

1. Sơ lược về Lý thuyết đồ thị. Trong Toán học và Tin học, Lý thuyết đồ thị tập trung nghiên cứu về một đối tượng cơ bản là đồ thị - một đối tượng có tính ứng dụng rất cao trong thực tế. Mô hình đồ thị xuất hiện xung quanh ta, trong nhiều lĩnh vực của ...

Tìm hiểu thêm

a, Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung. b, Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B …

Tìm hiểu thêm

Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q ta được đồ thị hàm số y=-3x+3. Bài 2: a, Cho đồ thị hàm số y=ax+7 đi qua M(2; 11). Tìm a. b, Biết rằng khi x=3 thì hàm số y=2x+b có giá trị bằng 8, tìm b. c, Cho hàm số y=(m+1)x. Xác định m để đồ thị hàm số đi …

Tìm hiểu thêm

Đáp án: A. Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm: (1) Xét hàm số, ta có: – Tập xác định D = ℝ. – Đạo hàm:, hoặc x = 2. – Bảng biến thiên: Từ đó, để đồ thị hàm số cắt …

Tìm hiểu thêm

Cách làm bài toán parabol cắt đường thẳng thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm cực hay, có đáp án - Chuyên đề Toán 9 tổng hợp phương pháp giải các dạng bài tập Toán 9 hay, chi tiết giúp bạn học tốt Toán 9. ... Bài 9: Tìm m để đồ thị hàm số y …

Tìm hiểu thêm

Chúc các em học tập tốt! Phương pháp giải bài toán đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 2, 3, 4 điểm phân biệt thỏa mãn hoành độ cho trước. 1032. Bài toán: đồ thị cắt trục hoành tạo 3, 4 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng, cấp số nhân.

Tìm hiểu thêm

Trong bài này, đồ thị của hàm số đôi khi được gọi tắt là "đồ thị". Hai đồ thị cắt nhau và giao điểm Giao điểm của hai đồ thị hàm số, điều kiện để hai đồ thị cắt nhau.

Tìm hiểu thêm

Vẽ đồ thị hàm số, đặt điểm tọa độ, trực quan hóa phương trình đại số, thêm thanh trượt, tạo chuyển động cho đồ thị, v.v… Desmos | Máy tính đồ thị

Tìm hiểu thêm

Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. dayhoctoan .vn,Đăng ngày: Đăng ký kênh youtube của dayhoctoan nhé . Tìm m để đồ thị hàm số cắt …

Tìm hiểu thêm